Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Sociale inspecties

Meer informatie op de website van Fedris Nieuw venster

Meer informatie op de website van FOD Werk Nieuw venster

Meer informatie op de website van de KSZ Nieuw venster

Meer informatie op de website van het RIZIV Nieuw venster

Meer informatie op de website van het RSVZ Nieuw venster

Meer informatie op de website van de RVA Nieuw venster

Meer informatie op de website van de RSZ Nieuw venster

Met de publicatie van een koninklijk besluit op 20 februari 2017 is de kwaliteitsbarometer voor de sociale dienstverrichters in werking getreden. Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten die tot de kwaliteitsbarometer geleid hebben, leest u in het document Administratieve onderrichtingen – kwaliteitsbarometer erkende sociale secretariaten .pdf - Nieuw venster.

Alle onlinediensten

Selecteer een onlinedienst