Onlinediensten

Gebruik de onlinediensten om bijslagen te berekenen, simulaties te maken of je verschillende dossiers te bekijken. Sommige onlinediensten zijn beveiligd. Meld je aan met je eID of token om ze te gebruiken.
Je leest het hier.

Over de Sociale Zekerheid

In deze rubriek leggen we jou het Belgische socialezekerheidssysteem kort uit. Hoe werkt het? Wie doet wat? Hoe wordt alles gefinancierd?
Je leest het hier.

Brexit

De sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, wordt momenteel geregeld via specifieke Europese regelgeving die de socialezekerheidsrechten van EU burgers beschermt op basis van vier basisprincipes.
Je leest het hier.

De hervorming van je kinderbijslag, uitgelegd per regio

Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd. Waarschijnlijk heb je wel al iets gehoord over die hervorming. Wanneer start de hervorming concreet? Wat zijn de nieuwe bedragen? Wat gebeurt er met FAMIFED, het huidige publieke...
Je leest het hier.