Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming

e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus die de instellingen van de sociale zekerheid toelaat documenten en meldingen aan ondernemingen door te geven. De instellingen wisselen deze informatie via verschillende onlinediensten uit, zoals de ASR, de Dimona en de DmfA. Zo verloopt de gegevensuitwisseling met ondernemingen gemakkelijker en eenvoudiger.

Elke onderneming krijgt één e-Box toegewezen. U ontvangt er de toegang toe zodra uw onderneming op het portaal geregistreerd wordt.