Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Actoren personen met een handicap

  • My Handicap

    Raadpleging van dossier personen met een handicap en indienen van aanvragen

  • Toegangsbeheer

    Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.

  • e-Box

    De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er taken en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.