Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Gemeenten

 • e-CreaBis

  Een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (bisnummer) toekennen aan vreemdelingen die tijdelijk naar Belg´e komen als gelegenheidswerknemers

 • Euthanasie: Wilsverklaring

  Indienen van een wilsverklaring inzake euthanasie, geformuleerd door een burger

 • My Handicap

  Raadpleging van dossier personen met een handicap en indienen van aanvragen

 • Pensioenaanvraag

  Een pensioen- of IGO-aanvraag indienen

 • Raadpleging codelijsten

  Codelijsten van de sociale zekerheid consulteren

 • Toegangsbeheer

  Maak en beheer gebruikersaccounts, en definieer ontvanger en formaat van de taken binnen uw onderneming.

 • e-Box

  De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er taken en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.