Hervorming van de kinderbijslag

Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd. Waarschijnlijk heb je wel al iets gehoord over die hervorming. Maar misschien heb je toch nog vragen: wanneer start de hervorming concreet? Wat zijn de nieuwe bedragen? Wat gebeurt er met FAMIFED, het huidige publieke kinderbijslagfonds? Via deze weg geven we je een duidelijk overzicht per regio.

In Vlaanderen

Het nieuwe kinderbijslagsysteem met de naam "Groeipakket" start op 1 januari 2019. De nieuwe publieke Vlaamse uitbetaler heet FONS.

Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid, in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid, voorziet voor elk kind in elk gezin:

 • gezinsbijslagen, en
 • participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag).

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle kinderen met een domicilie in Vlaanderen een Groeipakket:

 • Kinderen geboren voor 1/1/2019 krijgen een Groeipakket met de bedragen van hun kinderbijslag op 31/12/2018. Zij kunnen recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket.
 • Kinderen geboren vanaf 1/1/2019 krijgen de nieuwe bedragen uit het Groeipakket.

Meer informatie lees je op de website van FONS.

In Brussel …

In Brussel verandert er niets in 2019. De Brusselse kinderbijslag wordt pas hervormd in 2020. Tot 1 januari 2020 blijft FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen.

Vanaf 1 januari 2020 betaalt Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, de kinderbijslag. Alle kinderen met woonplaats in Brussel gaan op dat moment over naar het nieuwe systeem.

Heel wat gezinnen krijgen dankzij de hervorming meteen méér kinderbijslag. En als dat voor jou niet het geval is? Dan blijf je de oude bedragen ontvangen.

Meer informatie lees je op de website van Famiris.

In Wallonië …

De Waalse hervorming gebeurt in 2 stappen.

Vanaf 1 januari 2019

De huidige regeling wordt voortgezet, maar bepaalde nieuwe regels zullen al van toepassing zijn voor alle kinderen:

 • de sociale toeslagen gekoppeld aan de inkomsten,
 • het automatisch onvoorwaardelijk recht tot 21 jaar voor kinderen die 18 jaar worden in 2019 (tenzij bij een werkloosheidsuitkering of loon voor werk van meer dan 240 uur per kwartaal, met uitzondering van studentenjobs), en
 • wezenbijslag zonder verwijzing naar de vorming van een nieuw gezin door de ouder (voor overlijdens na 1/1/2019).

Vanaf 1 januari 2020

De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020.
Kinderen geboren voor 1 januari 2020 behouden de oude bedragen (met de hierboven vermelde nieuwe regels) tot het einde van hun studies of tot ze 25 zijn.

Het nieuwe Waalse publieke kinderbijslagfonds FAMIWAL start op vanaf 1 januari 2019.

Je leest meer over de Waalse kinderbijslag op het portaal van de Federatie Wallonië-Brussel, en op de website van FAMIWAL.

In de Duitstalige Gemeenschap

De nieuwe wetgeving is vanaf 1 januari 2019 van kracht. De gezinsbijslag omvat de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie.

Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - afdeling Gezin en Sociale Zaken betaalt vanaf 2019 de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie voor alle kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen. De eerste betaling wordt op 8 februari 2019 uitgevoerd.

Meer informatie lees je op het portaal van de Duitstalige Gemeenschap.

Ten slotte …

We vermelden nog een paar algemene zaken die gelden voor alle regio’s:

 1. Het is de woonplaats van het kind die voortaan bepaalt wie jouw kinderbijslag uitbetaalt.
 2. Je hoeft niets te doen. Je kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van je kinderbijslag loopt gewoon door.
 3. De nieuwe regionale publieke kinderbijslagfondsen (FONS., Famiris, FAMIWAL, ministerie Duitstalige Gemeenschap) die FAMIFED opvolgen zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol. De gezinnen blijven de prioriteit en er wordt alles aan gedaan zodat er geen onderbreking is in de uitbetaling van de kinderbijslag.
 4. De hervorming voorziet ook dat gezinnen in de toekomst zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen, zoals ze dat reeds doen voor hun ziekenfonds.