Belgiƫ - Kosovo : bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid - algemeen

U verlaat België om zich te vestigen in Kosovo of U verlaat Kosovo om zich te vestigen in België.
Alvorens te vertrekken, moet u zich bij de bevoegde instellingen informeren over de formaliteiten die u dient te vervullen om uw socialezekerheidsprestaties te behouden of om socialezekerheidsprestaties te ontvangen.

België heeft met Kosovo geen bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid afgesloten.
Aangezien Kosovo deel uitmaakte van een vroegere deelrepubliek van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, is in afwachting de overeenkomst tussen België en Joegoslavië betreffende de sociale zekerheid van toepassing wanneer u naar Kosovo gaat.
Deze overeenkomst regelt de toepassing van de socialezekerheidswetgevingen van België en Kosovo.

De overeenkomst tussen België en Joegoslavië is van toepassing op werknemers en bepaalde categorieën ambtenaren.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Kosovaarse socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in Kosovo gaat werken.

Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de overeenkomst, zoals bij detacheringen, zal de Belgische socialezekerheidswetgeving op u van toepassing zijn wanneer u in België komt werken.

De overeenkomst is slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

 1. U moet zich in principe in België of in Kosovo bevinden.
 2. U moet normaal de Kosovaarse of Belgische nationaliteit hebben.

De overeenkomst waarborgt dat

 • u in het land waar U werkt dezelfde rechten en plichten inzake sociale zekerheid zult hebben als een werknemer van dat land;
 • de tijdvakken van activiteit in beide landen zullen in aanmerking worden genomen om de rechten op socialezekerheidsprestaties te openen;
 • u onder bepaalde voorwaarden socialezekerheidsprestaties van Uw land van oorsprong zult kunnen ontvangen wanneer u in het andere land woont;
 • uw tijdvakken van activiteit in België en uw tijdvakken van activiteit in Kosovo zullen worden samengeteld om de rechten te openen op de socialezekerheidsprestaties en om het bedrag ervan te berekenen, bijvoorbeeld voor de Belgische en de Kosovaarse rustpensioenen.

De overeenkomst bevat toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de socialezekerheidsprestaties.

De beoogde prestaties zijn :

 • gezinsbijslag
 • geneeskundige verstrekkingen
 • ziekte-uitkeringen (met inbegrip van moederschap en vaderschap)
 • invaliditeitsprestaties
 • prestaties inzake arbeidsongevallen
 • prestaties inzake beroepsziekten
 • werkloosheidsprestaties
 • rustpensioenen
 • overlevingspensioenen.

U vindt meer informatie op "informatie zoeken", waarbij u de criteria selecteert die voor u van toepassing zijn.

Raadpleeg hier de  tekst van: